تحقیق آشنايي با روستاي انبوه استان گيلان به همراه تصاویر  

تحقیق آشنایی با روستاي انبوه استان گیلان به همراه تصاویر


 دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تحقیق آشنایی با روستاي انبوه استان گیلان بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :  آشنایی با استان گیلاناستان گیلان یكی از استان های سرسبز شمالی ایران به مرکزیت شهر رشت، و با مساحت 14711 كیلومتر مربع می باشد. این استان در 36 درجه و 34 دقیقه تا 38 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 53 دقیقه تا 50 درجه و 34 دقیقه طول شرقی از نصف النهار قرار گرفته است.درا

ادامه مطلب  

تحقیق روستاي خرگرد  

تحقیق روستاي خرگرد


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، روستاي خرگردبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :مقدمهمصالح ساختمانی موجود شکل ها بزرگی را القا میکرد.خاک رس،که در نقاط مختلف در دسترس بود رشد ابتدایی ترین فنون ساختمانی را تشویق کرد.برخی عناصر طراحی در معماری ایران بیش از 3000 سال دوام یافت ،تکان دهنده ترین جنبه ای عناصر،نمایانی به عظمت مقیاس ها و بهره گیری هوشمندانه از شکل های ساده و حجیم پایداری کامل و خیره کننده سلیقه ها بود در طی اع

ادامه مطلب  

تحقیق روستای رویین اسفراین  

تحقیق روستاي رویین اسفراین


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، روستاي رویین اسفراینبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : روستاي رویین رویین از روستاهای خوش آب و هوا و دارای سرچشمه های فراوان آب سرد و گوارا در دوره حاصلخیز رشته كوه آلاداغ در 8 كیلومتری جادّه اسفراین ، بجنورد واقع شده است .از قدیم ، روستاي رویین به دلیل وجود باغات سرسبز با اب های روان و زلال ، چشمه های فراوان و درّه های خوش آب و هوا ، آن را از موقعیّت مناسب و ممتاز برخوردا

ادامه مطلب  

تحقیق معرفی روستای رویین اسفراین  

تحقیق معرفی روستاي رویین اسفراین


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، روستاي رویین اسفراینبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :معرفی رویینرویین روستاي رویین از جمله روستا های سر سبز و خوش اب وهوای شهرستان اسفراین است كه در سمت جنوبی كو ههای الاداغ و در یكی از دره های مصفای ان واقع شده است. زمینهای روستا در شیب دامنه قرار گرفته و روستايیان با كوشش زیاد ان را تراست بندی كرده اند و به همین  علت معیشت باغداری اهمیت بیشتری نسبت به معیشت كشاو

ادامه مطلب  

تحقیق معرفی روستای رویین اسفراین  

تحقیق معرفی روستاي رویین اسفراین


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، روستاي رویین اسفراینبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :معرفی رویینرویین روستاي رویین از جمله روستا های سر سبز و خوش اب وهوای شهرستان اسفراین است كه در سمت جنوبی كو ههای الاداغ و در یكی از دره های مصفای ان واقع شده است. زمینهای روستا در شیب دامنه قرار گرفته و روستايیان با كوشش زیاد ان را تراست بندی كرده اند و به همین  علت معیشت باغداری اهمیت بیشتری نسبت به معیشت كشاو

ادامه مطلب  

تحقیق جامع معرفي روستای رويين اسفراین  

تحقیق جامع معرفی روستاي رویین اسفراین


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، معرفی روستاي رویینبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :روستا و جاذبه های اکوتورسیتیشنیدن نام روستا همچون هر واژه ای دیگر مفاهیمی را در ذهن افراد متبادر می سازد. مفاهیمی با ویژگی های زیر: درآمد کمتر نسبت به مردم شهر نشین، فقر گسترده، محیط بهداشتی نا مناسب، برخورداری از تسهیلات و امکانات رفاهی ناچیز، مشارکت اندک مردم در آنچه که به نفعشان است و بسیاری نا گفته های دیگر..

ادامه مطلب  

تحقیق روستای لک لک آشیان  

تحقیق روستاي لک لک آشیان


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان روستاي لک لک آشیان،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :روستاي لک لک آشیان مطالعات طرح هادی طرح هادی روستاي لک لک آشیان -    خدمات تاسیساتی غیر از روستاي تقی آباد کلیه روستاها از خدمات برق رسانی و آبرسانی ا ستفاده می نمایند.روستاي لکل ک آشیان از طریق جاده آسفالت به شهر نیشابور متصل می گردد. بررسی موقعیت و عشایر در حوزه  نفوذ و تاثیرات ناشی از آنها با توجه به بررسی هلای انجام ش

ادامه مطلب  

تحقیق روستای لک لک آشیان  

تحقیق روستاي لک لک آشیان


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان روستاي لک لک آشیان،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :روستاي لک لک آشیان مطالعات طرح هادی طرح هادی روستاي لک لک آشیان -    خدمات تاسیساتی غیر از روستاي تقی آباد کلیه روستاها از خدمات برق رسانی و آبرسانی ا ستفاده می نمایند.روستاي لکل ک آشیان از طریق جاده آسفالت به شهر نیشابور متصل می گردد. بررسی موقعیت و عشایر در حوزه  نفوذ و تاثیرات ناشی از آنها با توجه به بررسی هلای انجام ش

ادامه مطلب  

تحقیق روستای آتشگاه بررسی آداب و رسوم و طبیعت روستا  

تحقیق روستاي آتشگاه بررسی آداب و رسوم و طبیعت روستا


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، روستاي آتشگاهبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :بخش اولمقدمه : در هر گوشه از سرزمین پهناوردرایران راكه می نگریم آثاری ازتمدن عظیم جهانی نیاكان خود را می بینیم ، آثاری كه واقعاً بی بدیل وبی همتاست كه تحسین هربیننده ای را بدنبال دارد شگفتی هایی معماری نظیر تخت جمشید و ارگ بم وموارد مشابه وشگفتی های عملی مانند بوعلی سینا و فارابی ودیگر اندیشمندان این سر

ادامه مطلب  

تحقیق روستای آتشگاه بررسی آداب و رسوم و طبیعت روستا  

تحقیق روستاي آتشگاه بررسی آداب و رسوم و طبیعت روستا


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، روستاي آتشگاهبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :بخش اولمقدمه : در هر گوشه از سرزمین پهناوردرایران راكه می نگریم آثاری ازتمدن عظیم جهانی نیاكان خود را می بینیم ، آثاری كه واقعاً بی بدیل وبی همتاست كه تحسین هربیننده ای را بدنبال دارد شگفتی هایی معماری نظیر تخت جمشید و ارگ بم وموارد مشابه وشگفتی های عملی مانند بوعلی سینا و فارابی ودیگر اندیشمندان این سر

ادامه مطلب  

تحقیق روستای آتشگاه بررسی آداب و رسوم و طبیعت روستا  

تحقیق روستاي آتشگاه بررسی آداب و رسوم و طبیعت روستا


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، روستاي آتشگاهبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :بخش اولمقدمه : در هر گوشه از سرزمین پهناوردرایران راكه می نگریم آثاری ازتمدن عظیم جهانی نیاكان خود را می بینیم ، آثاری كه واقعاً بی بدیل وبی همتاست كه تحسین هربیننده ای را بدنبال دارد شگفتی هایی معماری نظیر تخت جمشید و ارگ بم وموارد مشابه وشگفتی های عملی مانند بوعلی سینا و فارابی ودیگر اندیشمندان این سر

ادامه مطلب  

تحقیق بررسی روستای برسیان  

تحقیق بررسی روستاي برسیان


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان بررسی روستاي برسیان،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :توانمندیهای طبیعی و انسانی روستاي برسیان توانمندیهای هر منطقه تحت کنترل عوامل مختلفی است، توانمندیهای طبیعی را نوع آب وهوا و خاک کنترل می کند و توانمندیهای انسانی را کثرت و میزان سواد و تخصص جمعیت آن منطقه تحت کنترل دارد قرارگرفتن روستاي برسیان در منطقه حاشیه کویر و تأثیر آب وهوای کویری بر آن و عدم وجود رودخانه ای دائمی( بجز

ادامه مطلب  

تحقیق بررسی روستای برسیان  

تحقیق بررسی روستاي برسیان


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان بررسی روستاي برسیان،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :توانمندیهای طبیعی و انسانی روستاي برسیان توانمندیهای هر منطقه تحت کنترل عوامل مختلفی است، توانمندیهای طبیعی را نوع آب وهوا و خاک کنترل می کند و توانمندیهای انسانی را کثرت و میزان سواد و تخصص جمعیت آن منطقه تحت کنترل دارد قرارگرفتن روستاي برسیان در منطقه حاشیه کویر و تأثیر آب وهوای کویری بر آن و عدم وجود رودخانه ای دائمی( بجز

ادامه مطلب  

تحقیق بررسی روستای برسیان  

تحقیق بررسی روستاي برسیان


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان بررسی روستاي برسیان،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :توانمندیهای طبیعی و انسانی روستاي برسیان توانمندیهای هر منطقه تحت کنترل عوامل مختلفی است، توانمندیهای طبیعی را نوع آب وهوا و خاک کنترل می کند و توانمندیهای انسانی را کثرت و میزان سواد و تخصص جمعیت آن منطقه تحت کنترل دارد قرارگرفتن روستاي برسیان در منطقه حاشیه کویر و تأثیر آب وهوای کویری بر آن و عدم وجود رودخانه ای دائمی( بجز

ادامه مطلب  

پاورپوینت مقایسه تطبیقی روستای کاپادوکیا، کندوان و میمند  

پاورپوينت مقایسه تطبیقی روستاي کاپادوکیا، کندوان و میمند


پاورپوينت مقایسه تطبیقی روستاي کاپادوکیا، کندوان و میمندکندوان روستايی است بنا شده در صخره و تنها سازه این دهکده را سنگ‌ها تشکیل می‌دهند. خانه‌ها هرمی ‌شکل هستند و برای دام‌ها نیز حفره‌هایی در سنگ‌ها بنا شده است کندوان منطقه‌ای ییلاقی از رشته کوه‌های سهند است که مراتع سرسبزش عشایر زیادی را به آن جا می‌کشاند. چشمه آب معدنی کندوان نیز یکی از جاذبه&zwn

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستاي پشتيـر  

پاورپوينت روستاي پشتيـر


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش  62 اسلاید قسمتی از اسلایدها:تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی ، راههای ارتباطی ونحوه استفاده از خدمات با ارائه روش :روستاي پشتیراز امكانات وخدمات اولیه مناسبی برخورداراست . اما بسیاری از خدمات مورد نیاز ساكنین این روستا درسطح بالاتراز روستاي گوراب زرمیخ ( مركز بخش ) شهرصومعه سرا وشهرفومن تأمین می گردد . به عبارتی امكانات وخدمات م

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستاي پشتيـر  

پاورپوينت روستاي پشتيـر


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش  62 اسلاید قسمتی از اسلایدها:تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی ، راههای ارتباطی ونحوه استفاده از خدمات با ارائه روش :روستاي پشتیراز امكانات وخدمات اولیه مناسبی برخورداراست . اما بسیاری از خدمات مورد نیاز ساكنین این روستا درسطح بالاتراز روستاي گوراب زرمیخ ( مركز بخش ) شهرصومعه سرا وشهرفومن تأمین می گردد . به عبارتی امكانات وخدمات م

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستاي پشتيـر  

پاورپوينت روستاي پشتيـر


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش  62 اسلاید قسمتی از اسلایدها:تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی ، راههای ارتباطی ونحوه استفاده از خدمات با ارائه روش :روستاي پشتیراز امكانات وخدمات اولیه مناسبی برخورداراست . اما بسیاری از خدمات مورد نیاز ساكنین این روستا درسطح بالاتراز روستاي گوراب زرمیخ ( مركز بخش ) شهرصومعه سرا وشهرفومن تأمین می گردد . به عبارتی امكانات وخدمات م

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی روستای کردان - 59 اسلاید  

پاورپوينت بررسی روستاي کردان - 59 اسلاید


پاورپوينت بررسی روستاي کردان - 59 اسلاید فهرست: تحلیل  و بررسی روستاي کردان مقدمه اراضی روستاي کردان بخش اول موقعیت جغرافیایی: اقلیم: منابع طبیعی و برخی ویژگی ها: توپوگرافی منطقه: منابع آبی روستا: مساحت بخش مسکونی روستا: پوشش گیاهی: ویژگی های کردان در گذشته: بخش دوم عوامل فرهنگی و تاریخی روستاي کردان تاریخچه و علت نامگذاری روستا به نام کردان: تاریخچه روستاي کردان به گفته باستان شناسان: ق

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; پروژه آماده روستا - بررسی جامع روستــاي پشتيــر شهرستان صومعه سرا  

پاورپوينت آماده; پروژه آماده روستا - بررسی جامع روستــای پشتیــر شهرستان صومعه سرا


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 62 اسلایدپروژه آماده روستا - بررسی جامع روستــای پشتیــر شهرستان صومعه سرا شناسایی منطقه ( حوزه نفوذ ) تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی ، راههای ارتباطی ونحوه استفاده از خدمات با ارائه روش :روستاي پشتیراز امكانات وخدمات اولیه مناسبی برخورداراست . اما بسیاری از

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستای جیغه  

پاورپوينت روستاي جیغه


         نوع فایل power point قابل ویرایش 48 اسلاید قسمتی از اسلایدهاروستاي جیغه در منتها الیه شمال غربی دهستان بدوستان و شهرستان هریس واقع شده است. این روستا از شمال و غرب به بخش ورزقان و از جنوب به روستاي عبدالجبار و از مشرق به روستاي شهسوار محدود می گردد.این روستا در دامنه کوههای قلعه یاماجی استقرار یافته است. از نظر ویژگیهای طبیعی جزو روستاهای کوهپایه ای و از نظر نحوۀ استقرار جزو روس

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستای جیغه  

پاورپوينت روستاي جیغه


       نوع فایل power point قابل ویرایش 48 اسلاید قسمتی از اسلایدهاروستاي جیغه در منتها الیه شمال غربی دهستان بدوستان و شهرستان هریس واقع شده است. این روستا از شمال و غرب به بخش ورزقان و از جنوب به روستاي عبدالجبار و از مشرق به روستاي شهسوار محدود می گردد.این روستا در دامنه کوههای قلعه یاماجی استقرار یافته است. از نظر ویژگیهای طبیعی جزو روستاهای کوهپایه ای و از نظر نحوۀ استقرار جزو روستاهای

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستای امند  

پاورپوينت روستاي امند


         نوع فایل power point قابل ویرایش 180 اسلاید قسمتی از اسلایدهاقدمت و تاریخچه روستااین روستا طبقه گفته اهالی قدمتی حدود 80-90 ساله دارد كه اطلاعات چندانی در رابطه با چگونگی شكل گیری روستا در دست نمی باشد.  اما طبق آثار باقیمانده از شكست لایه های زمین و گسلهای باقیمانده در اطراف روستا چنین به نظر می رسد كه این روستا طی سالهای متمادی بر اثر باز شدن لایه های زمینی در بین دو كوهپایه

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستای امند  

پاورپوينت روستاي امند


     نوع فایل power point قابل ویرایش 180 اسلاید قسمتی از اسلایدهاقدمت و تاریخچه روستااین روستا طبقه گفته اهالی قدمتی حدود 80-90 ساله دارد كه اطلاعات چندانی در رابطه با چگونگی شكل گیری روستا در دست نمی باشد.  اما طبق آثار باقیمانده از شكست لایه های زمین و گسلهای باقیمانده در اطراف روستا چنین به نظر می رسد كه این روستا طی سالهای متمادی بر اثر باز شدن لایه های زمینی در بین دو كوهپایه توانسته در

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی و معرفی معماری روستای کندوان  

پاورپوينت بررسی و معرفی معماری روستاي کندوان


 فرمت فایل اصلی : پاورپوينت ( ppt )حجم درحالت فشرده : 2.70 مگابایتتعداد صفحات فایل : 43 اسلایدهدیه محصول : فایل word معماری ایران به قلم 33 پژوهشگرایرانی - 184 صفحه هردوفایل (فایل اصلی و هدیه) در یک فایل زیپ (zip-winrar) قرار گرفته است. پاورپوينت بررسی و معرفی معماری روستاي کندوان در 43 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx - همراه با هدیه ویژه بخشی از متن موجود در داخل فایل:........................کندوان در 6

ادامه مطلب  

پارپوینت بررسی روستای شهرستانک - 144 اسلاید  

پارپوینت بررسی روستاي شهرستانک - 144 اسلاید


پارپوینت بررسی روستاي شهرستانک - 144 اسلاید فهرست مطالب       مقدمه     نحوه شکل گیری روستا     بهشت کوچک     مکان های تاریخی روستاي شهرستانک     – زمان تکوین روستاي شهرستانک     ضرورت و دلایل وجود روستا     – تاریخچه و مکانهای تاریخی      -وجه تسمیه روستاي شهرستانک     بررسی نظام توسعه ادواری     تقسیمات ن

ادامه مطلب  

تحقیق بررسی خصوصيات كالبدي روستا  

تحقیق بررسی خصوصیات كالبدی روستا


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان خصوصیات كالبدی روستا،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :خصوصیات كالبدی روستا1-علل و عوامل پیدایش روستاپیدایش روستاي هرانده تحت تاثیر عوامل طبیعی و اقتصادی می باشد، این عوامل شرایط مناسبی را برای زیست و اسكان ساكنین فراهم نموده و بصورت مجموعه پیوسته ای در پیدایش زمانی و مكانی روستا تاثیر داشته كه شامل موارد زیر می باشند:-    وجود اراضی كشاورزی مناسب در مجاورت روستا-

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستای جبدرق  

پاورپوينت روستاي جبدرق


توضیحات:فایل پاورپوينت روستاي جبدرق،در حجم 65 اسلاید قابل ویرایش، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:روستاي جبدرق درشمال غربی مشکین شهرو دریک منطقه پرآب وسرسبز واقع شده است.از طریق جاده 12کیلو متری که در سال 1369 اسفالت ریزی شده با شهر ارتباط دارد . روستاي جبدرق یکی از روستاهای دهستان دشت می باشد که این دهستان در غرب شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل بین مختصات 47درجه و56دقیقه و 46 ثانیه طول شرقی از نصف النهار گری

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستای برسیان  

پاورپوينت روستاي برسیان


توضیحات:فایل پاورپوينت تحلیل و بررسی روستاي برسیان،در حجم 60 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.در این فایل به بررسی و تحلیل روستاي برسیان (روستايی تاریخی از توابع بخش مرکزی شهرستان اصفهان ) پرداخته شده است.فهرست مطالب:شناخت ویژگی های جغرافیایی و طبیعی روستاي برسیان- موقعیت روستا در تقسیمات سیاسی کشور- دسترسی ها و همجواری ها(طول و عرض وارتفاع)- جغرافیای طبیعی(توپوگرافی و پوشش گیاهی و...)- مطالعات اقل

ادامه مطلب  

دانلود مقاله مونوگرافی روستای اتراباد  

دانلود مقاله مونوگرافی روستاي اتراباد


 مشخصات این فایلعنوان: مونوگرافی روستاي اترابادفرمت فایل : word( قابل ویرایش)تعداد صفحات:117این مقاله درمورد مونوگرافی روستاي اتراباد ( از توابع شهرستان قوچان) می باشد.خلاصه آنچه در مقاله مونوگرافی روستاي اتراباد می خوانید :فصل یازدهمرفتارهای اجتماعی و فرهنگ مردم1- رفتارهای اجتماعی و هنجارهااترآبادی دارای محیطی می باشد که اکثر مردم یکدیگر را می شناسند و این تا حدودی باعث محافظه کاری و کنتر

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستای بنفش تپه - 78 اسلاید  

پاورپوينت روستاي بنفش تپه - 78 اسلاید


پاورپوينت روستاي بنفش تپه - 78 اسلاید فهرست مطالب • روستاي بنفش تپه مقدمه فصل اول:آشنایی مقدماتی با استان گلستان 1- موقعیت جغرافیایی استان 2- عرض جغرافیایی 3- ناهمواریها 4- فرابار سیبری 5- سیستم کم فشار مدیترانه ای 6- دما 7- میزان بارندگی 8- رطوبت نسبی 9- تبخیر و تعرق 10- عوارض طبیعی 1-10- ناحیه کوهستانی 2-10- ناحیه کوهپایه ای 3-10- ناحیه جلگه ای و اراضی پست 11- زمین شناسی 12- حوزه آبریز 1-12- رودخانه اترک 2-12- گ

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستای آلولک قزوین  

پاورپوينت روستاي آلولک قزوین


توضیحات:فایل پاورپوينت روستاي آلولک قزوین ، در حجم 118 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:بر اساس تقسیمات سیاسی در سال 1375،روستاي آلولک به همراه 41 آبادی دیگر،روستاهای دهستان اقبال غربی را تشکیل می داده اند ولی طبق آخرین تقسیمات کشوری در سال 1380 با اصلاحاتی که در دهستان های همجوار صورت گرفته تعدادی آبادی های دارای سکنه دهستان به 53 آبادی افزایش یافته است .سابقه زیست در این نقطه به بیش ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت طرح هادي روستاي قلعه نو  

پاورپوينت طرح هادی روستاي قلعه نو


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 65 اسلاید فهرست مطالب و اسلایدها:مطالعات پایه و تشخیص وضع موجودتجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهاداتپیشنهادات لازم جهت بهبود وضعیت کالبدی و امکانات و خدمات روستاپیش بینی جمعیت آتی روستانرخ رشد پیشنهادی 2/5%منابع و ماخذ فهرست جداولجدول شماره 1: موقعیت جغرافیایی روستاي قلعه نوجدول شماره 2: محدوده ی روستاي قلعه نوجدول شماره 3: وضعیت جوی منطقه (بر

ادامه مطلب  

پاورپوینت طرح هادي روستاي قلعه نو  

پاورپوينت طرح هادی روستاي قلعه نو


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 65 اسلاید فهرست مطالب و اسلایدها:مطالعات پایه و تشخیص وضع موجودتجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهاداتپیشنهادات لازم جهت بهبود وضعیت کالبدی و امکانات و خدمات روستاپیش بینی جمعیت آتی روستانرخ رشد پیشنهادی 2/5%منابع و ماخذ فهرست جداولجدول شماره 1: موقعیت جغرافیایی روستاي قلعه نوجدول شماره 2: محدوده ی روستاي قلعه نوجدول شماره 3: وضعیت جوی منطقه (بر

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستای وادان دماوند  

پاورپوينت روستاي وادان دماوند


توضیحات:فایل پاورپوينت روستاي وادان دماوند ، در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن:روستاي وادان در طول جغرافیایی 52 درجه و 9 دقیقه و عرض جغرافیایی 35 درجه و 36 دقیقه و در ارتفاع متوسط 1880 از سطح دریا واقع شده است.بررسی موقعیت نسبی روستاي وادان نشان می دهد این آبادی از شمال به شهر آبسرد و روستاي اهران و بیدک و از جنوب به شهر کیلان و روستاي کوهان و از غرب به روستاي دلی محدود می شو

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستا شادآباد  

پاورپوينت روستا شادآباد


         نوع فایل power point قابل ویرایش 72 اسلاید                 قسمتی از اسلایدها1)آشنایی اجمالی با استان آذربایجان شرقی،شهر تبریز :استان آذربایجان شرقی با مساحتی بالغ بر 26254 كیلومتر مربع در بالاترین قسمت از نقشه خاك ایران زمین و در شمال غربی آن قرار دارد. از نظر جغرافیایی این استان مابین 36 درجه و 42 دقیقه تا 39 درجه و 52 دقیقه عرضی شمالی و 45 درجه و 5

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستا شادآباد  

پاورپوينت روستا شادآباد


       نوع فایل power point قابل ویرایش 72 اسلاید                 قسمتی از اسلایدها1)آشنایی اجمالی با استان آذربایجان شرقی،شهر تبریز :استان آذربایجان شرقی با مساحتی بالغ بر 26254 كیلومتر مربع در بالاترین قسمت از نقشه خاك ایران زمین و در شمال غربی آن قرار دارد. از نظر جغرافیایی این استان مابین 36 درجه و 42 دقیقه تا 39 درجه و 52 دقیقه عرضی شمالی و 45 درجه و 5 دقیقه

ادامه مطلب  

تحلیل روستای قِروه استان زنجان  

تحلیل روستاي قِروه استان زنجان


  روستاي قِروه   روستاي قِروه (که قبلا قِربه تلفظ می‌شده) یکی از روستاهای استان زنجان ایران است. این روستا براساس آخرین تقسیمات اداری سیاسی، جزوه دهستان حومه به مرکزیت روستاي شریف آباد و ازتوابع بخش مرکزی جز شهرستان ابهر می باشد. از نظر مختصات جغرافیایی، روستاي قروه در مختصات 49 درجه و 22 دقیقه طول جغرافیایی و 36 درجه و 3 دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است. روستا در بر جاده ترانزیت

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستــاي پشتيــر(معماری,موقعیت,جغرافیا و محیط زیست)  

پاورپوينت روستــای پشتیــر(معماری,موقعیت,جغرافیا و محیط زیست)


        نوع فایل power pointقابل ویرایش 63 اسلاید قسمتی از اسلایدها:  تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی ، راههای ارتباطی ونحوه استفاده از خدمات با ارائه روش :روستاي پشتیراز امكانات وخدمات اولیه مناسبی برخورداراست . اما بسیاری از خدمات مورد نیاز ساكنین این روستا درسطح بالاتراز روستاي گوراب زرمیخ ( مركز بخش ) شهرصومعه سرا وشهرفومن تأم

ادامه مطلب  

پاورپوینت روستای بیرق  

پاورپوينت روستاي بیرق


         نوع فایل power point قابل ویرایش 51 اسلاید قسمتی از اسلایدها شناسایی روستا- روستاي بیرق از نظر تقسیمات كشوری یكی از 22 روستاي دهستان میدان چای است. كه در فواصل 20 و 8 كلیومتری از شهر تبریز و باسمنج قرار دارد. فاصله با هربی 5/1 كیلومتر – از شرق با روستاي ایرانق 5/4 كیلومتر از جنوب با روستاي لیقوان 4 كیلومتر از جنوب غربی با روستاي سفیده خان 5/4 كیلومتر. ارتباط این روستا با شهرها و حتی روس

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1