نقشه های GIS حوزه آبخیز آغ چای استان آذربایجان غربی

نقشه های GIS حوزه آبخیز آغ چای استان آذربایجان غربی

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

نقشه های GIS حوزه آبخیز آغ چای استان آذربایجان غربی

15500 قیمت

نقشه های GIS حوزه آبخیز آغ چای استان آذربایجان غربی

نقشه های GIS حوزه آبخیز آغ چای استان آذربایجان غربی

نقشه های GIS حوزه آبخیز آغ چای استان آذربایجان غربی

***نقشه های GIS حوزه آبخیز آق چای استان آذربایجان غربی*** نقشه های GIS حوزه آبخیز آق چای استان آذربایجان غربی***

رود آغ چای رودیدائمی است که از ارتفاعات شهرستان چالدراندر مرز ایرانو ترکیهسرچشمه گرفته و پس از عبور از دره قره درهو دریافت آب مناطق زرآباد خوی از روستای بسطام وارد دشت چایپاره شده و پس از آبیاری این دشت در روستای مرکانبه رود قطورچایمی‌پیوندد. در ادامه مسیر و طی دره‌ای عمیق به رود ارسمی‌ریزد. ریزشگاه این رود به رودخانه ارس مرز استانهای آذربایجان غربی و شرقی مییاشد. رود آقچای رودی است نسبتاً پرآب که در منطقه مرکاناز آب این رود برای کشت برنجنیز استفاده می‌گردد.

بر روی این رود سدی بزرگدر ۴۲ کیلومتری شمال غربی شهرستان خویو در مسیر جاده خوی – حمزیان برای انتقال آب آن به دشت‌های قره ضیاالدین و نازک با هدف بهبود و توسعه زمین‌های این دشت‌ها، کنترل سیلاب رودخانه، رفاه بیشتر کشاورزان منطقه و جلوگیری از مهاجرت آنان و ایجاد حقابه در داخل کشور پیش از ریزش آب آقچای به رود مرزی ارس احداث گردیده است.

لیست فایل های وکتوری موجود

 1. نقشه مرز حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 2. نقشه دهستان های موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 3. نقشه بخش های موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 4. نقشه شهرستان موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 5. نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 6. نقشه نقاط روستایی موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 7. نقشه زمین شناسی حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 8. نقشه خاک شناسی حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 9. نقشه خطوط توپوگرافی حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 10. نقشه آبراهه های حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 11. نقشه معابر و راهای حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 12. نقشه گسل های موجود در موجود در داخل حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 13. نقشه نقاط باران سنج های حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 14. نقشه نقاط ایستگاهای کیماتولوژی موجود در حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 15. نقشه نقاط ایستگاه های هیدرومتری حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 16. نقشه زیر حوزه های حوزه آبخیز رودخانه آغ چای
 17. نفشه مناطق Landslid حوزه آبخیز رودخانه آغ چای

نقشه نقاط رستری موجود

 1. نقشه مدل رقومی ارتفاع استر حوزه آبخیز رودخانه آغ چای (ASTER_GDEM_27m)

سنجنده ژاپنی ASTER یکی از سنجنده های تصویربرداری حمل شده توسط ماهواره Terra است. ASTER یک سنجنده چند طیفی با توان طیفی بالا است، که داده ها را در سه حیطه طیغی با استفاده از یک رادیو متر جداگانه برای هر ناحیه ، اخذ میکند. حیطه های طیفی که تصاویر در آنها اخذ می شوند ، حیطه های مرئی و مادون قرمز نزذیک (VNIR)، مادون قرمز کوتاه موج (SWIR) و مادون قرمز گرمایی(TIR) هستند ( جدول 2-4). تصاویر دریافتی در سه حیطه طیفی دارای توان تفکیک مکانی متفاوت هستند. توان تفکیک باندهای VNIR ، 15 متر است. باند های SWIR دارای توان تفکیک مکانی 30 متر بوده ، در حالیکه تصاویر مادون قرمز گرمایی ، دارای تفکیک مکانی 90 متر دارند.

ASTER با دو باند طیفی ، محدوده 78/0_86/0 میکرومتر را می پوشاند. یکی از آنه باند 3N و دیگری باند 3B خوانده می شود. باند 3N به صورت قائم به زمین نگاه می کند در حالیکه باند 3B با زاویه 6/27 درجه به عقب نگاه می کند تصاویر اخذ شده در این دو باند مادون قرمز نزدیک می توانند برای تولید زوج عکس و درنهایت تولید مدل های رقومی زمین بکار می روند.

 


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره